Как да си извадя CSCS карта, за да започна работа в строителството? Откъде да взема НИН (national insutance number), който се изисква за регистрацията, след като все още нямам такъв?