Какъв е реда за регистрация като самонает (self-employed) работник в Англия?